Registrer CV

Kvalitet

Uniflex Bemanning - Lediga jobb

Kvalitet

Vi jobbar hårt för att ge alla våra kunder ett mervärde i varje rekrytering. Uniflex verksamhet bedrivs i enlighet med våra mål, strategier och värderingar.

Våra kvalitetsmål

Våra framgångsfaktorer

Våra värderingar

Vårt kvalitetsledningssystem bygger också på den internationella standarden ISO 9001 och är processorienterat.

Detta innebär att

I enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap. §2 ska Uniflex systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagen och dess föreskrifter, samt arbetsmiljörelaterade övriga lagefterlevnadskrav. Uniflex ska löpande utreda arbetsskador, undersöka risker i verksamheten och vidtaga de åtgärder som krävs. Åtgärder som inte kan vidtagas omedelbart ska skrivas ner i en handlingsplan och tidplaneras. Förebyggande hälsoarbete ska främjas för att förhindra ohälsa och olyckor.

För att säkerställa ovanstående delegeras arbetsmiljöuppgifter. Chefer med delegation ansvarar för att till kundföretag, före eller i samband med uppdragsstart, klargöra dennes samordningsansvar i arbetsmiljöhänseende, samt säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö enligt Uniflex rutiner.

Chefer med delegation ansvarar även för att till ambulerande konsulter, före eller i samband med uppdragsstart, informera om rutinerna kring arbetsskador, säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, samt vad arbetstagaren måste vidtaga för åtgärder om arbetsmiljön inte uppfyller kraven, i enlighet med Uniflex rutiner. Vi ansvarar även att informera anställda om de olika kanalerna som kan användas vid misstanke om oegentligheter, antingen hos arbetsgivare eller hos kundföretag, bl a skyddsombud, samrådsmöten eller visselpipa.

Samrådsmöten med fackliga representanter sker löpande och Uniflex har även infört ett visselpipesystem där alla anställda har möjlighet att vända sig.

Vi fastställer och reviderar arbetsmiljömål årligen.

Mer om Uniflex

Om Uniflex

Uniflex sin visjon er «A world where people matter – powered by tech

Vår forretningside er “Vi bidrar til våre kunders suksess med engasjement og kvalifisert kompetanse.

Code of conduct

Våre ledestjerner er Passion & Execution = put your heart in it – and make it happen. Det er viktig at alle innenfor Uniflex lever opp til disse.

Arbeidsmiljøpolicy

Vi følger den internasjonale arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 og jobber proaktivt for å opprettholde et sunt, trygt og sikkert arbeidsmiljø på alle våre arbeidsplasser.

Miljøpolicy

Som det store selskapet vi er, tar vi ansvar for miljøet vårt og jobber hele tiden for å minimere forurensning og sløsing med ressurser. Vi følger den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.

Finn ditt nærmeste kontor

Uniflex finnes i storbyene rundt i Norge, i tillegg til 37 kontorer i Sverige, og et kontor i Finland