Registrer CV

Arbetsmiljöpolicy

Uniflex Bemanning - Lediga jobb

Arbetsmiljöpolicy

Vi följer den internationella arbetsmiljöstandarden ISO 45001 och arbetar processorienterat. Vi jobbar proaktivt för att behålla en sund, trygg och säker arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser.

Detta innebär att

I enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap. §2 ska Uniflex systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagen och dess föreskrifter, samt arbetsmiljörelaterade övriga lagefterlevnadskrav. Uniflex ska löpande utreda arbetsskador, undersöka risker i verksamheten och vidtaga de åtgärder som krävs. Åtgärder som inte kan vidtagas omedelbart ska skrivas ner i en handlingsplan och tidplaneras. Förebyggande hälsoarbete ska främjas för att förhindra ohälsa och olyckor.

För att säkerställa ovanstående delegeras arbetsmiljöuppgifter. Chefer med delegation ansvarar för att till kundföretag, före eller i samband med uppdragsstart, klargöra dennes samordningsansvar i arbetsmiljöhänseende, samt säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö enligt Uniflex rutiner.

Chefer med delegation ansvarar även för att till ambulerande konsulter, före eller i samband med uppdragsstart, informera om rutinerna kring arbetsskador, säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, samt vad arbetstagaren måste vidtaga för åtgärder om arbetsmiljön inte uppfyller kraven, i enlighet med Uniflex rutiner. Vi ansvarar även att informera anställda om de olika kanalerna som kan användas vid misstanke om oegentligheter, antingen hos arbetsgivare eller hos kundföretag, bl a skyddsombud, samrådsmöten eller visselpipa.

Samrådsmöten med fackliga representanter sker löpande och Uniflex har även infört ett visselpipesystem där alla anställda har möjlighet att vända sig.

Vi fastställer och reviderar arbetsmiljömål årligen.

Vi bryr oss

Om Uniflex

Uniflex sin visjon er «A world where people matter – powered by tech

Vår forretningside er “Vi bidrar til våre kunders suksess med engasjement og kvalifisert kompetanse.

Code of conduct

Våre ledestjerner er Passion & Execution = put your heart in it – and make it happen. Det er viktig at alle innenfor Uniflex lever opp til disse.

Miljøpolicy

Som det store selskapet vi er, tar vi ansvar for miljøet vårt og jobber hele tiden for å minimere forurensning og sløsing med ressurser. Vi følger den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Kundetilfredshet er vårt mål. Riktig pris, hastighet og fleksibilitet er vår strategi. Vi jobber hardt for å gi alle våre kunder merverdi i hver rekruttering og følger ISO 9001, en internasjonal kvalitetsstandard.

Finn ditt nærmeste kontor

Uniflex finnes i storbyene rundt i Norge, i tillegg til 37 kontorer i Sverige, og et kontor i Finland